Ponemos a disposición de todos los interesados que deseen contactar con nosotros la cuenta de correo comunicacion@asextra.org, única disponible para consultas y comunicación con ASEXTRA.martes, 14 de julio de 2015

Els examinadors de trànsit convoquen una vaga/Los examinadores de Tráfico convocan una huelga

L'Associació d'Examinadors de Trànsit, juntament amb les centrals sindicals CGT i CSIF, han decidit convocar una vaga d'examinadors a partir del 14 de setembre que tindrà un caràcter indefinit. El resultat d'aquesta seràn aturades parcials de tres hores al final de cada jornada a diversos llocs.
La situació ve donada pel malestar de diversos col·lectius i la manca d'atenció prestada des de la DGT, Direcció General de Trànsit, que ha provocat que els examinadors prenguin la decisió de recórrer a mesures més extremes. 

En primer lloc es vol negociar el no-lliurament del resultat in situ, ja que és el principal focus de problemes amb reiterats insults i agressions. També es vol denunciar la possible privatització dels exàmens de conduir, cosa que segons l'Associació d'Examinadors, només haurien de poder fer els funcionaris especialitzats i no cap mena d'agent extern. El tercer punt resta sobre la restructuració del col·lectiu, on es proposa la creació d'una escala professional tècnica de seguretat viària. 

Paral·lelament es va fer la proposta d'organitzar al col·lectiu d'examinador en les diferents províncies, promovent el trasllat provisional voluntari i incentivat dels funcionaris amb la finalitat d'ajudar a regularitzar aquells llocs amb problemes. També l'incentivació econòmica del lloc i que es valori les altes responsabilitats i contínua formació que requereix la tasca. Aquest punt es va valorar a la DGT i va ser translladat al Ministeri d'Hisenda on la resposta de moment resta en espera. S'ha demanat finalment que es prenguin mesures per organitzar veritables exàmens de qualitat promovent un nombre adequat de proves per examinador i dia compatible amb l'aplicació del protocol de qualitat. (Información)

www.diaridegirona.cat

Traducción: 
La Asociación de Examinadores de Tráfico junto a las centrales sindicales CGT y CSIF han decidido convocar una huelga de examinadores a partir del 14 de septiembre que tendrá carácter indefinido. Como resultado de ésta se harán paros parciales de tres horas al final de cada jornada en todo el territorio nacional.

La situación viene dada por el malestar del colectivo examinador por la falta de atención prestada desde la DGT, Dirección General de Tráfico, que ha provocado que los examinadores tomen la decisión de recurrir a medidas más extremas. 

En primer lugar se quiere negociar la no entrega del resultado in situ, puesto que es el principal foco de problemas con reiterados insultos y agresiones. También se quiere denunciar la posible privatización de los exámenes de conducir, cosa que según la Asociación de Examinadores, sólo tendrían que poder hacer los funcionarios especializados y no ningún tipo de agente externo. El tercer punto trata sobre la reestructuración del colectivo, donde se propone la creación de una escala profesional técnica de seguridad vial.

Paralelamente se hizo la propuesta de organizar al colectivo de examinador en las diferentes provincias, promoviendo el traslado provisional voluntario e incentivado de los funcionarios con el fin de ayudar a regularizar aquellos lugares con problemas. También una subida económica y que se valore las altas responsabilidades y continua formación que requiere la tarea. Sobre la subida de sueldo, ha sido valorado por la DGT, que ha trasladado la propuesta al Ministerio de Hacienda, que es el competente en este tema, y de momento se está a la espera de la respuesta. Se ha pedido finalmente que se tomen medidas para organizar verdaderos exámenes de calidad promoviendo un número adecuado de pruebas por examinador y día compatible con la aplicación del protocolo de calidad.

No hay comentarios: